Redakcja tekstów

Pracujemy nad treścią broszur, informatorów, katalogów i ulotek: opisujemy słowem i obrazem produkty, wszelkiego rodzaju działalność, miejsca, miasta i regiony. Redagujemy wystąpienia i przygotowujemy prezentacje multimedialne.

Jak to działa?

Są co najmniej 3 możliwości

1. Przesyłają nam Państwo mailem (na adres redakcja@fonoria.pl) własny tekst (teksty), a my oceniamy zakres koniecznych zmian.

Mogą to być:
a/ sprawdzenie poprawności językowej tekstu i jego formatowanie, czyli korekta,
b/ adiustacja czyli korekta poszerzona o poprawki stylistyczne.
c/ redakcja tekstu, czyli opracowanie go pod względem merytorycznym (praca nad treścią, przejrzystością, zwięzłością), stylistycznym i graficznym.

2. Przekazują nam Państwo wszelkie informacje, które powinny się znaleźć w zamawianym tekście. Omawiamy wówczas formę, styl i objętość. Na podstawie dostarczonych źródeł tworzymy tekst.

3. Zamawiają Państwo tekst na ściśle określony temat. Wówczas to my poszukujemy niezbędnych informacji i po konsultacji z Państwem, przystępujemy do pisania tekstu.

Termin wykonania pracy ustalamy wspólnie ze zleceniodawcą. Dotrzymujemy terminów!

Cennik

Punkty 1a i 1b – Korekta i adiustacja – szczegółowe informacje tutaj

W sytuacjach przedstawionych w pkt. 1c, 2 i 3 nie stosujemy sztywnego cennika usług. Każde zlecenie wyceniamy indywidualnie. Kosztorys przedstawiamy w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia. Pracę rozpoczynamy po zaakceptowaniu kosztorysu.

Komentowanie jest wyłączone.