Korekta i adiustacja

Przygotowujemy wszelkie rodzaje tekstów w języku polskim do druku lub edycji w internecie. Przyjmujemy prace wyłącznie w formie elektronicznej.

Korekta polega na sprawdzeniu tekstu pod względem poprawności językowej (gramatyka, ortografia, interpunkcja, literówki) i naniesieniu ewentualnych poprawek. W ramach korekty wykonujemy również formatowanie dokumentu, czyli pracujemy nad jego wyglądem.

Przez adiustację rozumiemy wprowadzanie w tekście niezbędnych zmian stylistycznych, leksykalnych (dobranie słów i wyrażeń odpowiednich dla danego stylu) oraz, jeśli to konieczne, merytorycznych.
 

Cennik

Korekta  

 

• 1 – 9 stron: 5,50 zł/strona
• 10 – 49 stron: 4,50 zł/strona
• powyżej 50 stron: 4,00 zł/strona

Korekta i adiustacja

• 1 – 9 stron: 7,00 zł/strona
• 10 – 49 stron: 6,00 zł/strona  
• powyżej 50 stron: 4,50 zł/strona

Realizacja ekspresowa +50%
1 strona rozliczeniowa = 1800 znaków ze spacjami
Podane stawki są cenami netto, należy doliczyć 23% VAT.

W Atelier Fonoria można negocjować stawki! Wycena może odbiegać od podanych stawek, jeśli się okaże,
że zakres koniecznych zmian w tekście jest nietypowy.

Komentowanie jest wyłączone.